Go
Up
 
นาชิเครื่องมือตัดเจาะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ดอกสว่าน ดอกเอ็นมิลล์ ดอกต๊าป
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

ดอกสว่านไฮสปีด เกลียวสั้น

L561_#11 ดอกสว่านสั้นเจาะเหล็กแผ่น

ดอกสว่านไฮสปีด เจาะเหล็ก เกลียวสั้น ระบบนิ้ว
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/8"" ~1/4""

L561_#20 ดอกสว่านสั้นเจาะเหล็กแผ่น

ดอกสว่านไฮสปีด เจาะเหล็ก เกลียวสั้น ระบบนิ้ว
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/8"" ~ 1/4""

L561_#30 ดอกสว่านสั้นเจาะเหล็กแผ่น

ดอกสว่านไฮสปีด เจาะเหล็ก เกลียวสั้น ระบบนิ้ว
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/8"" ~ 1/4""

L561_1/8" ดอกสว่านสั้นเจาะเหล็กแผ่น

ดอกสว่านไฮสปีด เจาะเหล็ก เกลียวสั้น ระบบนิ้ว
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/8"" ~ 1/4""

L561_9/64" ดอกสว่านสั้นเจาะเหล็กแผ่น

ดอกสว่านไฮสปีด เจาะเหล็ก เกลียวสั้น ระบบนิ้ว
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/8"" ~ 1/4""

L561_5/32" ดอกสว่านสั้นเจาะเหล็กแผ่น

ดอกสว่านไฮสปีด เจาะเหล็ก เกลียวสั้น ระบบนิ้ว
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/8"" ~ 1/4""

L561_3/16" ดอกสว่านสั้นเจาะเหล็กแผ่น

ดอกสว่านไฮสปีด เจาะเหล็ก เกลียวสั้น ระบบนิ้ว
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/8"" ~ 1/4""

L561_1/4" ดอกสว่านสั้นเจาะเหล็กแผ่น

ดอกสว่านไฮสปีด เจาะเหล็ก เกลียวสั้น ระบบนิ้ว
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/8"" ~ 1/4""
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก