Go
Up
 
นาชิเครื่องมือตัดเจาะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ดอกสว่าน ดอกเอ็นมิลล์ ดอกต๊าป
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

ดอกสว่านไฮสปีด ก้านหกเหลี่ยม

L516_1.0 MM ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยม

ดอกสว่านไฮสปีด ก้านหกเหลี่ยม สำหรับ Impact Driver ของ Makita รุ่น
6916DW, 6980DW และรุ่นอื่นๆ ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L516_1.2 MM ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยม

ดอกสว่านไฮสปีด ก้านหกเหลี่ยม สำหรับ Impact Driver ของ Makita รุ่น
6916DW, 6980DW และรุ่นอื่นๆ ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L516_1.5 MM ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยม

ดอกสว่านไฮสปีด ก้านหกเหลี่ยม สำหรับ Impact Driver ของ Makita รุ่น
6916DW, 6980DW และรุ่นอื่นๆ ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L516_1.6 MM ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยม

ดอกสว่านไฮสปีด ก้านหกเหลี่ยม สำหรับ Impact Driver ของ Makita รุ่น
6916DW, 6980DW และรุ่นอื่นๆ ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L516_1.8 MM ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยม

ดอกสว่านไฮสปีด ก้านหกเหลี่ยม สำหรับ Impact Driver ของ Makita รุ่น
6916DW, 6980DW และรุ่นอื่นๆ ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L516_2.0 MM ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยม

ดอกสว่านไฮสปีด ก้านหกเหลี่ยม สำหรับ Impact Driver ของ Makita รุ่น
6916DW, 6980DW และรุ่นอื่นๆ ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L516_3.0 MM ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยม

ดอกสว่านไฮสปีด ก้านหกเหลี่ยม สำหรับ Impact Driver ของ Makita รุ่น
6916DW, 6980DW และรุ่นอื่นๆ ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L516_3.2 MM ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยม

ดอกสว่านไฮสปีด ก้านหกเหลี่ยม สำหรับ Impact Driver ของ Makita รุ่น
6916DW, 6980DW และรุ่นอื่นๆ ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L516_3.5 MM ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยม

ดอกสว่านไฮสปีด ก้านหกเหลี่ยม สำหรับ Impact Driver ของ Makita รุ่น
6916DW, 6980DW และรุ่นอื่นๆ ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L516_4.0 MM ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยม

ดอกสว่านไฮสปีด ก้านหกเหลี่ยม สำหรับ Impact Driver ของ Makita รุ่น
6916DW, 6980DW และรุ่นอื่นๆ ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L516_4.5 MM ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยม

ดอกสว่านไฮสปีด ก้านหกเหลี่ยม สำหรับ Impact Driver ของ Makita รุ่น
6916DW, 6980DW และรุ่นอื่นๆ ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L516_5.0 MM ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยม

ดอกสว่านไฮสปีด ก้านหกเหลี่ยม สำหรับ Impact Driver ของ Makita รุ่น
6916DW, 6980DW และรุ่นอื่นๆ ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L516_6.0 MM ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยม

ดอกสว่านไฮสปีด ก้านหกเหลี่ยม สำหรับ Impact Driver ของ Makita รุ่น
6916DW, 6980DW และรุ่นอื่นๆ ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก